Rörelsen Gatans Röst och Ansikte

december 14, 2009

Var på fredagseftermiddagen och besökte Rörelsen Gatans röst och ansikte i Malmö som jobbar med ungdomar. Första gången jag träffade dem var för ungefär ett år sedan i samband med ett annat besök i Rosengård. Nu var det dags att lära sig lite mer om deras förening. Vilka eldsjälar som engagerar ungdomar i olika Malömförorter för att de ska få bättre sjävlvförtroende och framtidshopp. Många inspireras med musik och de hade också en fin inspelningsstudio som de förevisade oss. Flera ungdomar rappade också för oss med bra texter om framtiden.

Det är en intressant förening som jag hoppas vi kan samarbeta närmare med så småningom.


Malmö

december 11, 2009

Började dagen med deltagande i ett Symbio City seminarium i Malmö tillsammans med många svenska miljöteknikföretag. Pia Kinhult från regionen och Anders Rubin från Malmö deltog också som talare och tillsammans hade vi sedan frågestund. Hittade många spännande företagare på kafferasten efteråt innan det var dags för handelskammarbesök på börshuset. Hade en bra diskussion med inbjudna företagare och lyssnade på deras problem och möjligheter för export och livet som företagare i allmänhet. Många vill se bättre infrastruktur i regionen och säkert som alltid kom frågan om valuta upp. Bra synpunkter generellt som vi ska ta med oss och se vad vi kan göra.


Fredsagenterna i Bryssel

december 11, 2009

Sist på agendan igår stod möte med Muslim Peace Agents i Bryssel. De vill komma ut på export i Europa och nu var flera strategiska personer från olika EU länder inbjudna. Spanien kommer att arbeta mycket med dessa frågor under sitt kommande ordförandeskap.

Jag var där för att ge min bild av deras arbete och hur viktigt det är. Roligt också att träffa dem igen. jag har följt deras arbete sedan starten och hade också¨nöjet att delta vid deras examinering i Kulturhuset 2008.

De har redan sått frön i England och Frankrike efter att ha haft en större konferens i Schweiz i somras. Både Sensus och Ibn Rushd gör ett väldigt bra arbete.

EFter detta var det dags att åka till Köpenhamn för vidare färd mot Malmö inför nya övningar.


INTA rapportering

december 10, 2009

Började dagen med avrapportering om vårt ordförandeskap i internationella handelskommittén i Europaparlamentet. Först en redovisning från min sida och sedan var det fritt fram att ställa frågor. Hela EPP gruppen var tyvärr på annat möte i Wien idag. Trots detta lyckades vi inte hålla tiden efetrsom det var så pass många frågor från övriga ledamöter. Vi gick igenom allt från oro för europeisk bilindustri i förhållande till FTA med Sydkorea, EPA, Colombia, WTO och Doharundan, Aid for Trade och mycket annat.

Inte minst kom det frågor om hur vi nu ska arbeta tillsammans då det enligt nya Lissabonfördraget är medbestämmande av parlamentet i handelsfrågor.


EuroMed möte i Bryssel

december 10, 2009

Kom till Bryssel på tisdagkvällen och startade med gemensam ministermiddag inför EuroMed mötet. Benita Ferrero-Waldner var värd och nu tillfällig handelskommissionär. Många kända ansikten på middagen. Talade mycket med Spaniens ansvariga för handelsfrågor om deras inkommande ordförandeskap.

Under onsdagen hölls så själva mötet utan större överrskningar. Alla kunde enas om slutsatserna angående vägkartan för en frihandelsregion mellan EU och Medelhavsländerna, och vi signerade också ett tvistelösningsavtal mellan EU och Tunisien.


Middle East Summit

december 10, 2009

Åkte till Abu Dhabi i söndags för att delta i Middle East Summit med svenska företag. Väl frmma träffade jag handelsministern från UAe, Sheikha Lubna som var lika trevlig som vanligt. Vi åt libanesisk mat tillsammans och hade en bra diskussion om våra handelsrelationer. Hon vill också väldigt gärna se ett slutfört frihandelsavtal mellan EU och GCC.

Måndagen ägnades sedan åt konferensen med alla svenska deltagare, ca 130 personer. Många företagare har jag träffat förut och rest tillsammans med i regionen. Mycket bra arrangemang av Exportrådet.

Träffade också ekonomiministern och miljöministern för samtal om hur vi förbättrara våra handelsrelationer ytterligare. Stor tillställning på kvällens hos vår ambassadör med alla företag och på tisdagen bar det av till Bryssel.


EU-patent

december 5, 2009

Så blev det äntligen beslut om gemenskapspatentet  i gårdagens konkurrenskraftråd i Bryssel. Under hela ordförandeskapet har denna fråga varit prioriterad för oss. Redan i våras startade ett arbete med att förhandla mellan medlemsstaterna i EU. På alla möjjliga olika nivåer har det jobbats för att äntligen kunna nå den lösning vi nu kom fram till.

Många sa till mig att det är omöjligt eftersom frågan tuggats i ungefär fyrtio år och misslyckats precis på mållinjen ett antal gånger. Men skam den som ger sig och nu fick vi äntligen denna del klar tack vare hårt arbete och stor förhandlingsvilja hos många EU medlemmar.

Nu ska detta till EU parlamentet och kommissionen ska utarbeta ett förslag till språklösning under våren. Dessutom ska domstolen säga sitt om att vårt förslag är i enlighet med fördraget. 

En fantastisk lättnad för massor av små och medelstora företag som idag inte har råd att ta patent i EU´s alla länder.

Nu gäller packning inför morgondagens resa till Abu Dhabi och Middle East Summit för många svenska företag.


Pessimism för Doharundan?

december 3, 2009

SvD skriver idag om våra dagar i Geneve och att det är en besvikelse hos flera handelsministrar.  Jag instämmer i detta. Under mina dagar hade jag ett flertal möten med olika ministrar. Det ser trögt ut så länge inte USA kommer till förhandlingsbordet. När detta kommer att ske vet ingen idag. Mycket beror på hur det går med deras inrikesfrågor; hälsoreform och arbteslöshetsåtgärder som behöver göras. Nästa viktiga fråga är naturligtvis utrikespolitiken. Dessutom är det snart dags för mid term election. Frågan är om det kommer några tydliga signaler före dess.

Förutom detta behöver Kina, Indien och Brasilien röra sig på flera punkter för att det ska fungera med ett multilateralt handelsavtal.

Ibland förundras man över politiken, hur kan det vara så svårt att omsätta ord till verklighet när alla vet vad som behövs.

0912 WTO Genéve Ewa

Glädjande var dock att så många handelsministrar faktiskt samlades i Geneve på det första reguljära WTO mötet sedan 4 år. De allra flesta uttryckte också starkt stöd för ett avslut i Doharundan.

En annan viktig positiv signal var att utvecklingsländerna talar med samlad kraft och med entydig röst att de verkligen vill ha ett multilateralt avtal klart och det snarast.

Vad händer nu?

Pascal Lamy kommer ge i uppdrag till länderna att på tjänstemannanivå  nu börja bana väg för ett nytt avstämingsmöte på ministernivå för att avsluta modaliteter avseende jordbruks- och industrivaror under första kvartalet 2010. Kan vara ett högt spel om inte USA rör på sig före dess, men vi får se.

PS. I korridoren sprang jag också på Nabuillina, min ryska motsvarighet som var där för att tala med bl a Pascal Lamy om Rysslands eventuella anslutning till  WTO.

0912 WTO Genéve


World AIDS Day

december 3, 2009

Tisdag 1 december var det World AIDS Day och naturligtvis kändes det extra viktigt att uppmärksamma då jag var på plats i Geneve. På morgonen höll WTO´s Pascal Lamy en frukost för att diskutera Enhanced Integrated Framework (EIF). Sverige var inbjudna som en av givarna tillsammans med flera andra och ungefär fyrtio av de minst utvecklade länderna.

Förutom att tala om vikten av handel i fattiga länder tog jag upp frågan om ökat politiskt ledarskap i HIV frågan. Utan friska människor kommer inte handeln och döärmed välfärden att öka.

HIV091201 Genéve5

Under förmiddagen talade jag vid en manifestation på ”Place de Nations” tillsammans med UNAIDS, borgmästaren i Geneve och ordförande för HIV positiva i Europa. All var klädda i rött och formade ett mänskligt red ribbon på torget.

HIV091201 Genéve6

Under kvällens mottagning där Sverige var värd passade jag också på att uppmärksamma Världsaidsdagen inför mina kollegor i EU kretsen både genom tal och tända röda vackra ljus i red ribbon. En dag där alla bör tänka på alla de kvinnor, män, ungdomar och barn som dött i Aids. Själv tänker jag på vänner som drabbats.

Men det är också viktigt att fundera på hur vi förbättrar och förstärker arbetet mot spridningen av HIV. Det finns en hel del att göra också som handelsministrar, inte minst inom CSR – corporate social responsibility.

HIV091201 Genéve2


WTO i Geneve

december 3, 2009

Tillbaka från tre intensiva dagars WTO-möte i Geneve. Startade med GAERC möte tillsammans med handelsministrarna i EU. Historiskt eftersom det var det absolut sista GAERC mötet och dessutom Cathy Ashtons sista möte som handelskommissionär. Alla medlemsstater var eniga om att  de vill komma till ett avslut på de multilaterala frihandelsavtalsförhandlingarna ”Doharundan” så snart som möjligt under 2010.

Dessutom att WTO fortfarande är betydelsefullt och har en viktig uppgift i övervakningen av protektionistiska åtgärder som genomförs av WTO´s medlemmar.

Höll sedan mitt tal redan under öppningsdagen på WTO mötet där jag trycket på vikten av ett starkt WTO och hur vi arbetar mot protektionism.

Måndag kväll var vi bjudna på middag hos den spanska delegationen för att utbyta erfarenheter om ordförandeskapet. Det är ju snart dags för dem att ta över och dessutom kommer det att vara lite annorlunda då vi nu har Lissabonfördraget på plats.