Nytt om Kosmopolit

mars 25, 2012

Mycket händer inom Kosmopolit. Under 2012 planeras flera nya aktiviteter och insatser. Bl.a. en helt ny organisation för projektet där nätverken kommer att konsolideras i en paraplyorganisation.

Två nyligen genomförda insatser har handlat om kommunikation.

En helt ny hemsida med egen hemsideadress har lanserats: http://www.projektkosmopolit.se/.

Dessutom finns Kompetensbanken (www. kompetensbank.net), där information om kosmopoliter finns samlat och fritt tillgängligt till alla svenska företag, numera även som iPhone- och Android-applikation!

Sök på Kosmopolit i t.ex. Appstore för att hitta den.


Allmän handling

mars 20, 2012

Nedan några kommentarer med anledning av dagens nyhetsrapportering om Sveriges relationer till Saudiarabien

Ärendet gällde ett civilt alarmsystem motsvarande SOS-alarm/112 som Saudiarabien efterfrågade 2009 med syfte att koordinera civil säkerhet, så som ambulans och brandväsende, vid olika olyckor och katastrofer. Det rörde sig om ett helt civilt system som inte har något med försvarsmaterielexport att göra.

Ett förslag till ett så kallat MoU inom området civil säkerhet togs i samband med detta fram. Detta var förankrat hos samtliga regeringspartier. Tillsammans med förslaget togs även ett följebrev fram underskrivet av mig. Detta följebrev är en allmän handling och inte hemligt vilket också media kunnat erfara när de begärt ut brevet.

Under 2009 så handlade diskussionen om systemlösningar, bland annat inom så kallade TUG (Telecom under ground) och SOS-alarm, områden där svenska företag är världsledande. Två av de företag som var involverade har under dagen berättat om sina delar. Det kan konstateras att båda bekräftar att det som diskuterades rörde sig om stöd till bland annat ambulans och räddningstjänst.

Väldigt många kommersiella affärer är hemliga fram till dess att alla papper är påskrivna. Det är i sig inget konstigt, och har att göra med affärslivets realiteter. Det kan t ex grunda sig på att man inte vill berätta för mycket om sitt erbjudande och sin prissättning för konkurrenterna.

Förslaget till MoU mellan Sverige och Saudiarabien gällande civil säkerhet skrevs inte under och det svenska konsortiet lämnade heller aldrig någon offert. Det har inte blivit någon affär med svensk inblandning.

Enligt ”källor” i media idag kunde systemet användas för ”Avancerad övervakning av de egna medborgarna”. Det finns många produkter och tjänster som kan missbrukas, allt ifrån lastbilar till mobiltelefonnät.

I grunden handlar det om huruvida vi ska handla med svåra länder eller inte.

Saudiarabien är en av våra drygt tjugo viktigaste exportdestinationer. Sveriges varuexport till Saudiarabien uppgick 2011 till 12 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär vår export till Sydafrika eller Brasilien.

Jag menar att utbyte och handel i de allra flesta fall är att föredra framför isolering och bojkott, inte minst om vi vill vara med och påverka utvecklingen i en bättre riktning. Däremot är det alltid viktigt att vid möten med representanter för Saudiarabien ta upp frågan om mänskliga rättigheter.

Självklart ska vi inte handla med alla överallt. Vi följer alltid FN sanktioner, EU sanktioner och eventuella vapenembargon. Inga av dessa restriktioner finns idag gällande Saudiarabien.


Norrlandslansering

mars 18, 2012

Igår på Sverigemötet lanserade Saila Quicklund och jag vår planerade Norrlandsturné. Norrlandsgruppen har gjort ett stort och viktigt arbete med att fråga många som bor i Norrland om vilka de viktigaste frågorna är för dem.
Nu kommer vi att resa till de olika länen för att presentera detta tillsammans med riksdagsledamöter från Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Idag visar den politiska kartan att det är knallrött i Norrland med ett fåtal blå stänk. Vi vill vara ett politiskt alternativ även i Norrland och göra skillnad i vardagen.Det kommer bli en enorm utmaning för oss, men väldigt roligt.

Norrland är en resursrik region med mineraler, gruvor, skog, många entreprenörer och innovatörer tillsammans med unika besöksmål.

Jag vill satsa på resursrika Norrland och kommer att göra minst en resa i månaden till olika platser i Norrland.

Jag har som mål att träffa minst 500 personer där som vill verka för regionens utveckling.

Målsättningen är sedan att under 2013 kunna komma med förslag på ett åtgärdspaket för hur vi stärker den regionala exporten från Norrland.

Först ut är Kiruna nu på fredag den 23 mars.

Ni kommer att kunna följa mina resor här på bloggen och naturligtvis också på twitter.