Grönland

augusti 29, 2011

Kom till Kangerlussuaq på förmiddagen efter en vacker flygning. Därifrån vidare med litet inrikesplan till Sisimiut som är en stad med 5500 invånare.
Grönland är otroligt vackert, svalt och skönt och underbara människor. Bebyggelsen påminner väldigt mycket om nordNorge och norra Sverige.

Lunch med företagsdelegationen och min kollega Palle Christiansen som är nordisk samarbetsminister och utbildningsminister här på Grönland.
Möte på gruvskolan som startat här. De vill att fler grönländare utbildar sig inom gruvnäringen. Idag är huvuddelen av befolkningen sysselsatta inom fiskenäringen.
Sedan 2009 när Grönlands självbestämmande utökats och de nu själva beslutar om sina naturtillgångar blir det också viktigt att ha kunskap och kompetent arbetskraft inom andra näringar.
Har sedan haft möte med Palle Christiansen om det nordiska samarbetet och hur vi planerar inför det svenska ordförandeskapet 2013.
Sitter just nu på möte med företagarföreningen i Sisimiut.
Imorgon åker vi vidare till Nuuk.

20110829-061053.jpg

20110829-061159.jpg


Kosmopolit i Halland

augusti 23, 2011

Deltar just nu på Kosmopolitseminarium i Halland. Vi är i Falkenberg tillsammans med ungefär 50 företag. Nätverket har funnits i ungefär två år men det är första gången jag har möjlighet att besöka dem. Kul att vara här tillsammans med en engagerad landshövding, Lars-Erik Lövdén. Exportrådet har berättat mer om Kosmopolit 2.0 och skarpa affärsaktiviteter där vi identifierat Mexico som en spännande fokusmarknad dit vi planerar att resa med en stor delegation senare i höst.


Besök på Carlsberg

augusti 23, 2011

I Falkenberg idag och besöker Carlsbergs bryggeri. Ett företag som engagerar sig mycket i Matlandet Sverige och även i Bocuse d’Or, mat VM. Egentligen svenskt danskt och har stor export. Även Ramlösa ingår här.
Carlsberg har ungefär 1100 anställda idag. Det hela började med Ramlösa redan på 1700 talet och öl sedan 1800 talet. Idag står de för 30% av den svenska marknaden.
Vi fick också en rundtur i själva bryggeriet. Mest spännande var förstås en liten avdelning för innovationer där det sker ölutveckling med nya sorter i liten skala.

20110823-020600.jpg


Iftar i mosken

augusti 23, 2011

Chefsveckan på UD startade igår. Alla våra ambassadörer är hemma i Sverige för att få senaste nytt från olika håll. Igår var jag där och berättade om nya främjandesatsningar på kreativa näringar. Inte minst matexporten. Svenska Institutet var också med och visade de nya verktyg de utvecklat för att ytterligare profilera Sverige.
Senare under dagen höll utrikesministern, biståndsministern och statsministern mycket uppskattade presentationer.
Ambassadörernas program pågår hela veckan med diverse matnyttigt.

Kvällen ägnade jag sedan åt att delta i Iftar som ordnades i Stockholms stora moské. Flera höll uppskattade tal med mycket fokus på vad som hänt under det gångna året. Jag träffade också många vänner. Efter böneutrop var det dags för dem att bryta fastan för dagen med lite dadlar och därefter åt vi en trevlig måltid tillsammans. Flera politiker av olika partifärg var där och många representanter från olika muslimska organisationer.

20110823-015912.jpg


Surströmmingsfest

augusti 20, 2011

Har idag varit i Umeå för att inviga nytt Kosmopolitnätverk här. Kul att det äntligen är verklighet här i Norrland. Riktigt bra styrelse som representerar hela världen blev det också. Ser mycket fram emot att se hur detta utveklas.

Är nu på surströmmingsfest med Surströmmingssällskapet på Norrbyskär under Ruben Madsens ledning. Ambitionen är att bli världens största. Nu är vi ungefär 500 personer, behöver öka till 1200 inför kulturåret här 2014.

Oavsett antal personer är det väldigt roligt och surströmmingen är delikat. Speciellt bra var testet av den nya kombinationen äppelkompott, rödlöksmarmelad och surströmming. Mums.
Fantastiskt att så många människor letat sig hit ut med färjan trots dålig väder, fuktigt och svalt. Kallt tycker många, skönt säger jag. Kul med så många glada och pigga människor som älskar surströmming.

20110820-084529.jpg


Modegalan

augusti 11, 2011

På Modegalan ikväll och delat ut modeexportpriset till Eton shirts. Klassiker som startade redan 1928 och nu har export till 43 länder. Roligt att möta dem och en värdig vinnare.
Modet är en av de sektorer som växt mest i export under 2010, ungefär 10%. Det här första halvåret 2011 ser lika bra ut redan nu med 9,7 %.

20110811-115436.jpg


Överenskommelse med S

augusti 2, 2011

Igår var det klart med vår överenskommelse tillsammans med S om olika ambassader och exportfrämjande åtgärder. Läs den i sin helhet nedan:

1. Regeringskansliets anslag återställs
Anslaget 4:1 Regeringskansliet mm under UO 1 Rikets styrelse återställs från år 2012 under återstoden av mandatperioden till de nivåer som föreslogs i budgetpropositionen för år 2011. Detta innebär en anslagsökning med 300 mnkr, exklusive tillkommande pris- och löneuppräkning.

Regeringen avser göra ett indrag av anlagssparandet motsvarande 500 mnkr för innevarande år.

2. Planerade avvecklingar av utrikesrepresentationerna avbryts.
En konsekvens av återställandet av anslaget till Utgiftsområde 1: Rikets styrelse är att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att avbryta avvecklingen av Sveriges representation i Angola, Argentina, Malaysia och Vietnam.

Regeringen och socialdemokraterna är överens om betydelsen av att utrikesförvaltningen i närtid ska stärka sin närvaro ytterligare på viktiga tillväxtmarknader.
Regeringen kommer att samråda löpande med riksdagen om den fortsatta utvecklingen av vår utrikesrepresentation.

3. Riktade exportfrämjande åtgärder
Under mandatperioden sker via Exportrådet en satsning på åtgärder för att främja export bland annat till de länder där Sveriges representation planerades att avvecklas. Satsningen inriktas på att främja exporten i små- och medelstora företag (SME) och inriktas dessutom på handel med samtliga BRIC-länder samt Irak. Satsningen riktas särskilt mot viktiga framtidsbranscher, exempelvis kreativa näringar, energieffektivisering och miljöteknik.

För denna satsning avsätts 25 mnkr redan under innevarande år i samband med höstens ändringsbudget. I budgetpropositionen för 2012 höjs nivån med 50 mnkr relativt vad som anslogs i budgetpropositionen för 2011 och vidmakthålls under resten av mandatperioden.