Svininfluensaligan

juli 31, 2009

Läser om hur äldre människor blir lurade av tjuvar som påstår att de är från hemtjänsten eller sjukhuset och vill informera om svininfluensan, altenativt ta prover. Under tiden stjäl de pengar och juveler i hemmet.

Finns det inga gränser för hur rutten man får vara? Att spela på människors okunskap och rädsla på det sättet är under all kritik.


Iphone 3GS

juli 31, 2009

Nu finns nya Iphone i Sverige och jag ska alldeles snart testa den och se om den är så fantastisk som det sägs. Telefonerna släpptes idag kl 10 i butik och där var det kö för att hämta ut en förbeställd telefon. De som inte gjort det fick säkerligen inte tag på någon ny Iphone i den här vändan eftersom det bara kommit en liten sändning ännu.

Påminner om när man förr i världen stod i kö för att få biljetter till popkonserter. Helt fascinerande hur en pryl kan bli så omtalad innan den ens finns på marknaden. Redan nu skrivs det också om en ny Apple dator som ska lanseras lagom till jul i år, kanske det blir årets julklapp.

Återkommer med omdöme när jag använt den ett tag.


HBT och handel

juli 30, 2009

Träffade Sören Juvas, ordförande i RFSL och flera andra engagerade i HBT-frågor på lunch idag. Både trevligt att ses igen och inspirerande samtal. Sören tog upp frågan om vi inte skulle stoppa all handel med de länder som har dödsstraff för homosexuella, Saudiarabien användes som ett exempel bland flera.

Jag tycker precis tvärtom, vi ska absolut idka handel med dem för att finnas närvarande i landet, skapa goda relationer och kunna vara med och påverka till mer öppenhet och vara förebilder för att man har samma rättigheter oavsett sexuell läggning.

En fundering jag har och vill veta mer om är hur svenska företag tar upp dessa frågor utomlands. Idag är många svenska företag goda förebilder när det gäller HIV/AIDS arbete på arbetsplatsen. Flera jobbar med att informera om HIV och hjälpa till med testning, vårdkontakter och medicinering för sina anställda och deras familjer. Mycket stigmatisering försvinner också i och med att man tar upp HIV-frågor på arbetsplatsen.

Hur ser bilden ut avseende öppenhet om homosexualitet på svenska företag utomlands och finns det en diskussion om dessa frågor? Skulle vi på ett seriöst sätt kunna vara förebilder även här? Jag inser att det är svårt i många länder, men ingenting kan vara omöjligt.


Vad kräver krisen av främjandet?

juli 30, 2009

Är namnet på den skrivelse som precis kommit ut. I denna har vi samlat information om hur regeringen arbetar för att göra det enklare, billigare och lättare för våra företag att handla med omvärlden – och hur det arbetet påverkas av den värsta krisen sedan 1930-talet.

Exporten drabbades dubbelt när finanskrisen slog till. Kreditåtstramningarna gjorde finansieringen av exportaffärer mycket svår samtidigt som efterfrågan rasade. Regeringen svarade på problemet med att fördubbla EKNs garantiram och öka både det egna kapitalet och likviditeten i Svensk Exportkredit (SEK). Vi har fått kvitto från företagen på hur viktiga dessa åtgärder var för att förhindra ytterligare exportras. En genomgång har därför gjorts av export- och investeringsfrämjandet för att se om den fyller sina syften och resultatet är positivt.

Exportrådets, ISAs, ambassadernas och många andras arbete för att underlätta för handel och investeringar svarar i hög utsträckning mot de behov som företagen har. Vi har också gått igenom det aktuella forskningsläget och kan konstatera att det finns starkt stöd för att offentligt exportfrämjande behövs för att korrigera stats- och marknadsmisslyckanden, och att de har påvisbara effekter. Rådgivning och marknadsinformation är centrala faktorer men viktiga spridningseffekter finns även vid branschvisa exportsatsningar och arbete med Sverigebilden.

Främjandet av svenska företags deltagande i stora projekt värderas av företagen själva ha en utväxling på ett till hundra (dvs 1 miljon i offentliga främjandemedel ger exportorder för 100 miljoner till berörda företag, motsvarande 100 årsarbetstillfällen).

Vi ser också att en hel del mer behöver göras:

Små och medelstora företag behöver mer hjälp att ta steget till export

Tjänstesektorn visar den snabbaste exportutvecklingen (från 20 till knappt 30 % av exporten på  tio år). Vi ser nu över om exportfrämjandet bör anpassas för att påskynda denna omställning.                 

Kunskapen hos företagare med utländsk bakgrund kan användas i att utveckla exporten, särskilt till sina forna hemländer

Vi bör bygga vidare på våra starka positioner på framtida tillväxtmarknader i Mellanöstern och Afrika.


Shoppingsugna svenskar

juli 28, 2009

 Glädjande siffror för detaljhandeln redovisas idag av SCB och Handelns utredningsinstitut. Omsättningen ökade med 5.4 % jämfört med samma period förra året. Många stannar hemma på semestern och snickrar och renoverar hemma sitället för att åka utomlands. Det syns inte minst på ökningen för bygg- och järnhandeln.

Det är bra att svenskarna shoppar mer, det är en viktig komponent för att få igång ekonomin igen.

Mitt bidrag blir att ägna kvällen åt att snickra ett nytt skrivbord och några bokhyllor hemma. Tillsammans med sim-VM i bakgrunden förstås.


Lunch med Oman

juli 27, 2009

Träffade Omans handelsminister idag. Han var här privat tillsammans med sin fru på semester och passade på att äta lunch med mig. Trevligt att ses i Sverige för första gången. Ännu trevligare att de väljer Sverige som turistmål i Europa.

Vi talade en hel del om hur EU-GCC avtalet skall kunna föras i hamn under vårat svenska EU ordförandeskap respektive Omans ordförandeskap i GCC. Saudiarabien är fortfarande inte riktigt överens med de andra GCC länderna när det gäller exportskatter, men förslag finns på lösning. Helt klart är att en hel del arbete återstår innan vi ser ett frihandelsavtal med GCC  i verkligheten.


56.06 i Rom

juli 27, 2009

Det är den nya världsrekordtiden för damer på 100 m fjäril.

Stort grattis till Sarah Sjöström.

Helt otroligt bra gjort av henne, bara 15 år. Gamla världsrekordet var ett av de äldsta i simning som Inge de Bruin, NL, haft sedan år 2000, men nu slog fantastiska Sarah det redan igår då hon gjorde 56.44. Idag slog hon sitt dygnsgamla rekord och pressade ner det ytterligare. Som gammal simmare blev jag alldeles tårögd när jag såg loppet nyss. Jag är övertygad om att vi i Sverige får anledning att vara stolta över henne under lång tid framöver.


Rädsla för svininfluensan

juli 22, 2009

Nu är pandemilarmet i farten igen. Media har stora rubriker om hur du skyddar dig och när vaccinet kommer. För att inte tala om alla diskussioner om vem som ska betala. Den traditionella ommartorkan i media gör det värre än vanligt.

Mycket läsvärd artikel i Svenska Dagbladet igår av Inger Atterstam som tonar ner riskerna och påminner om basfakta. Eller som grannen till min gamla arbetsplats KI, Smittskyddsinstitutet säger:

”Risken för den enskilde att drabbas av svår sjukdom eller död är inte större än vid vanlig säsongsinfluensa”

I Sverige finns det nu flera hundra personer som genomgått svininfluensa och de flesta relativt lindrigt påverkade. Procentuellt är inte risken större att dö i svininfluensa än någon annan influensa. När vi är framme vid 2010 kommer säkert över miljonen svenskar ha genomgått denna  virusinfektion och de allra flesta överlevt utan men.

Det som vore på sin plats är att det istället rapporteras saklig relevant information som ger kunskap och därmed lugnar människor. Vidare skulle det inte skada om man lite oftare uppmärksammade hur många som dör i HIV och malaria över världen, varje dag, timme och minut.


Gotland

juli 22, 2009

Försöker ha ledigt med familjen den här veckan på Gotland. Har hittills inte lyckats särskilt bra, har kontakt med UD varje dag och arbetar flitigt framför datorn. Idag är det i alla fall fint väder så nu ska det bli en sväng till stranden och känna på hur kallt det är i havet.


WTO, EPA och virkestullar

juli 16, 2009

Regeringssammanträde idag med sommarregeringen. Pressfika efteråt där vi talade om myggbekämpning, återförande av samiska kvarlevor och frihandelsavtal. En fantastisk blandning av stort och smått i flera bemärkelser.

Jag tog upp dagens beslut om påskrift av interrimsavtal mellan EU och ESA (Eastern Southern Africa). Väldigt bra att vi nått fram dit. Nu återstår förhandlingar om fullödiga EPA avtal.

WTO har nyligen gett ut en övervakningsrapport om protektionistiska åtgärder som visar att antalet handelsstörande åtgärder har fördubblats den senaste tiden jämfört med tidigare. Dock på en lågintensiv nivå.

Rapporten prognosticerar också att världshandeln minskar med 10% under 2009, inte med 9% som tidigare siffror indikerat. Detta är mycket allvarligt och vi har inte sett en sådan situation på 80 år.

Glädjande är dock att det ser ut som den nedåtgående trenden är bruten och det nu sker en vidd uppgång igen, dock är läget fortfarande känsligt.

Slutligen tog jag upp frågan om virkestullar. I förrgår hölls möte på EU chef förhandlar nivå med ryska motsvarigheten. Positiva signaler om virkestullar då den ryska industrin nu också ser problemen och trycker på den ryska ledningen.

Senaste från Ryssland är också att de själva vill ansluta sig till WTO, inte som union med Vitryssland och Kazakstan. Detta underlättar betydligt då virkestullarna rimligtvis måste försvinna vid en rysk anslutning. Virkestullkravet driver EU kommissionen med kraft, och det är väldigt viktigt både för svensk och finsk skogsindustri.