Vårens sista konkurrenskraftråd i Bryssel

maj 30, 2012

Dagen började med en diskussion om yrkeskvalifikationsdirektivet där vi från svensk sida tycker att vi ska ha färre regleringar och mer transparens. Kommissionen har föreslagit ett yrkeskort inom vissa kategorier. Några exempel är ingenjörer, bergsguider och skidinstruktörer. Jag ifrågasatte hur detta förslag skapar jobb och tillväxt. Snarare ger det ökad börda avseende administration av dessa kort.

Under lunchen diskuterades framtiden för inre marknaden. Hur utvecklar vi den för att bli mer konkurrenskraftiga? I denna fråga har det danska ordförandeskapet bett om idéer från varje medlemsland inför en första diskussion inom tjänsteområdet som vi hade idag. Reglering inom detta område ligger långt fram i tiden.
Här har oppositionen i EU nämnden samlat (s,v,mp,sd) motsatt sig att jag talar om den svenska modellen avseende valfrihet inom exempelvis barnomsorg och sjukvård. En jobbskapande modell där man själv väljer mellan offentig, kooperativ eller privat form av tjänst som fungerar bra i Sverige men som oppositionen tydligen inte vill att övriga Europa ska få ta del av.
De områden jag tog upp idag handlade om vikten av att implementera tjänstedirektivet fullt ut, fokus på digital inre marknad och rörlighet för kvalificerad arbetskraft.

Sist på dagordningen för min del var det dags för patentet igen. Alla frågor utom platsen för centrala sätet är lösta. Danska ordföranden berättade att deras danska översättare i rådet hade jobbat i tjugofem år och hade ständigt haft frågan på agendan. Jag tycker att jag har hållt på med frågan länge, hela fem år snart.
Storbritannien, Frankrike och Tyskland kan fortfarande inte enas i detta. EU politik när den är som sämst. Vi behöver handlingskraft och beslut i denna fråga. Många, många företagare väntar på detta. Hoppas verkligen på beslut i Europeiska rådet i slutet av juni.